O projektu

Diskuze

Obrázky

Tutoriály

Test

Historie verzí

Stáhnout

Algoritmy

Kontakt

Projekt Algoritmy má za úkol pomoci začátečníkům v programátorské oblasti a usnadnit jim osvojení si umění číst a psát algoritmy. Projekt vznikl jako diplomová práce s názevm "Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů", jejíž autorem je Ing. Petr Voborník, pod vedením Doc. RNDr. Evy Milkové, Ph.D. na Fakultě informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové. Výsledný program Algoritmy (v aktuální verzi 1.4 z 01.09.2010) je pak přímo určen pro výuku, samostudium a procvičování si algoritmů probíraných v předmětu Algoritmy a datové struktury (ALGDS).

Ukázka krokování algoritmu


© , 2005-2024

Bookmark and Share

Stánka k programu Algoritmy na Facebooku