Chyby

Jestliže při kontrole syntaxe či běhu algoritmu dojde k nějaké chybě v algoritmu, pak je tato chyba vypsána právě sem.

Okno s výstupy – Chyby

V okamžiku, kdy v tomto okně vypsána nějaká chyba, barva pozadí okna se změní z bílé na světle červenou a okno se automaticky zviditelní (bylo-li předtím skryto).

Seznam všech chyb, které program Algoritmy dokáže rozpoznat, se nachází v kapitole Seznam možných chybových hlášení.