Krokování algoritmu

Krokování algoritmu je funkce, která vždy vykoná pouze jeden následující příkaz (řádek) algoritmu a jeho běh opět zastaví před příkazem následujícím. Není-li algoritmus doposud spuštěn, pak na něm nejprve provede kontrolu syntaxe (není-li již provedena) a až v případě jejího úspěchu spustí program a ihned jej pozastaví před prvním funkčním příkazem. Je-li běh algoritmu pozastaven, indikátor ve stavovém řádku má červenou barvu .

Krokování algoritmu

Opětovným vyvoláním funkce Další krok algoritmu (F8), se tedy vykoná následující příkaz a běh je opět zastaven před příkazem po tomto následujícím, nebyl-li tento příkazem posledním. V tom případě by se běh algoritmu ukončil.

Pokračovat dále lze také spuštěním algoritmu , kdy běh pokračuje od místa, kde byl pozastaven, bez další zastávky. Je také možné běh programu ukončit zcela .

Řádek, na němž je příkaz, který má být právě vykonán je viditelně vyznačen, je na něj vždy automaticky přesunut kurzor a před jeho číslem je ikona s modrou šipkou doprava . Na jednom řádku může být i více funkčních příkazů, ale nedoporučuje se to.

Při pozastaveném běhu programu není možné kód algoritmu jakkoli měnit, či přepínat se mezi okny ostatních algoritmů.