Ovládání menu a panelů nástrojů

Menu programu je naprosto dynamické a proto si jej každý uživatel může přizpůsobit dle svého vkusu a potřeb. Skládá se z hlavního menu (Soubor, Úpravy, Zobrazit, Spustit, Nástroje, Okna, Nápověda) a panelů nástrojů. Standardně je zobrazen pouze panel nástrojů Soubor, Spustit a Nástroje. Ostatní je možné zviditelnit zaškrtnutím přes hlavní menu ZobrazitPanely nástrojů.

Všechny jednotlivé panely nástrojů je možné myší uchopit za jejich levý okraj a tažením za stále stisknutého levého tlačítka myši je přetáhnout na libovolné místo v okně i mimo něj, do samostatného plovoucího okna. Jednotlivé ikony panelů nástrojů je možno také skrývat či zobrazovat. Po kliknutí na pravý okraj příslušného panelu nástrojů a v zobrazeném vysouvacím menu lze zvolit požadované ikony.

Je také možné zcela měnit strukturu jednotlivých panelů nástrojů včetně hlavního menu, či vytvářet vlastní. Po kliknutí na menu ZobrazitPanely nástrojůVlastní, nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši do prázdného prostoru menu a volbou položky Vlastní.

Volitelné nastavení menu

V podokně, které se otevře, lze vytvářet nové panely nástrojů (záložka Panely nástrojů), myší do nich (či z nich) přesouvat ikony (záložka Příkazy) ze všech kategorií, a v možnostech pak nastavit obecné chování celého menu.

Volitelné změny panelů nástrojů

Všechny tyto změny v menu podléhají ukládání a načítání nastavení (viz kapitola Ukládání nastavení), takže budou zachovány i po vypnutí a opětovném spuštění programu.