Nastavení barev

Druhá záložka nastavení se týká výhradně barev a stylu písma jednotlivých elementů v editoru.

Nastavení barev

Jsou zde k dispozici předvolená schémata, která umožní nastavit celou škálu barev všem elementům tak, jak jim bylo autorem programu určeno. Je nutné si na změnu v tomto poli dávat pozor, protože jakmile k ní dojde, jsou veškeré dříve provedené nepoužité změny na všech elementech zrušeny na výchozí hodnotu daného schématu. V případě schématu vlastního, což je hodnota, která se automaticky nastaví při jakékoli změně barvy či stylu písma libovolného elementu, si uživatel může nadefinovat vzhled editoru jaký mu nejlépe vyhovuje.

Jednotlivé elementy zde odpovídají všem rozlišovaným slovům či blokům a řádkům v kódu algoritmu. Každému elementu je pak možné nezávisle změnit styl písma (tučné, kurzíva, podtržené či přeškrtnuté), barvu písma i barvu pozadí. Barvy se dají vybírat ze seznamu základní palety barev nebo si namíchat libovolnou vlastní barvu z celé škály dle barevného rozlišení obrazovky.

V případě barvy pozadí se většinou předpokládá, že by měla být u všech elementů stejná a že tyto budou rozlišeny jen svým stylem a barvou písma. Aby uživatel pak nemusel pracně měnit barvu pozadí vždy každému elementu zvlášť na tutéž, je zde tlačítko (vpravo nad políčkem pro výběr barvy pozadí), které po kliknutí na něj rovnou nastaví právě zvolenou barvu pozadí všem elementům najednou.

Veškeré změny jsou opět okamžitě promítnuty v náhledu nastavení a do celého programu se promítnou teprve až po stisku tlačítka OK nebo Použít.