První spuštění programu

Po prvním spuštění programu Algoritmy se nejprve otevře okno, kde má uživatel možnost zvolit si výchozí jazyk pro prostředí programu. Toto okno se zobrazí pouze tehdy, v případě je-li v adresáři programu i podadresář Languages, z jehož obsahu je také sestavena nabídka tohoto okna.

První spuštění programu

Jazyk, který si zde uživatel zvolí, je pak programu přednastaven a jsou z něho načtena i klíčová slova volitelného pseudokódu.