Tisk a náhled algoritmů

Algoritmy je samozřejmě možné i vytisknout na tiskárně. Tisk se týká vždy pouze algoritmu v aktuálním okně.

Tisknout je možné dvojím způsobem. Buď přímo odeslat požadovaný algoritmus na tiskárnu, nebo si nejprve zobrazit jeho náhled, tedy zobrazení, jak bude výsledná stránka či stránky vypadat.

Přímý tisk se provádí kliknutím na ikonku Tisk v menu Soubor. Náhled se pak spouští příkazem Náhled v témže menu, či rovnou na panelu nástrojů stejného jména. V případě tisku je uživatel již pouze dotázán standardním dialogovým oknem na cílovou tiskárnu s možnostmi jejího nastavení a po jeho potvrzení tlačítkem OK je zahájen tisk. V případě náhledu se otevře modální okno s náhledem tiskového výstupu.

Náhled tisku

V horní části se nachází panel nástrojů obsahující několik voleb pro změnu zobrazení náhledu tisku. Je zde i několik nástrojů, pomocí kterých lze měnit výslednou podobu tiskového výstupu. Jedná se o stylové zvýraznění syntaxe , barevné zvýrazněním syntaxe a tisknutí či netisknutí čísel řádků . Po zaškrtnutí či odškrtnutí těchto ikonek se v náhledu okamžitě projeví požadovaná změna.

Pomocí ikon umístěných hned vlevo je možné projít všechny stránky k tisku a zmenšit či zvětšit náhled , což již samotný tiskový výstup neovlivní.

Souhlasí-li uživatel se zobrazeným výstupem, který bude shodný s konečným tiskem, klikne zde na ikonu s tiskárnou , zvolí cílovou tiskárnu a klikne na tlačítko OK, které ihned zahájí tisk algoritmu.

Tlačítko Zavřít zavře okno s náhledem, aniž by k samotnému tisku vůbec došlo.