Ovládání oken s výstupy

Okna s výstupy z programu jsou čtyři: Proměnné, Pole, Výstupy a Chyby. Jejich význam je podrobně popsán v kapitole Okna s výstupy.

Tato okna se standardně nacházejí ukotvená po dvou v pravé a ve spodní části hlavního okna. S každým z nich však lze pracovat zcela individuálně. Každé je možné myší uchopit za horní lištu s jeho názvem a tažením jej uvolnit z ukotvení v hlavním okně. S těmito plovoucími okny je pak možné volně pohybovat po celé ploše obrazovky, opět je ukotvovat na všech čtyřech okrajích hlavního okna a také je umísťovat vedle sebe nebo nad sebe či je seskupovat do sebe navzájem a listovat v nich pomocí záložek, které se v takovém případě objeví pod nimi. Za tyto záložky je možné je opět myší uchopit a přetáhnout je do samostatného plovoucího okna.

Volitelné změny oken s výstupy

Tato okna je také možné zavřít (skrýt) kliknutím na křížek v jejich horním pravém rohu, případně měnit jejich viditelnost v menu Zobrazit.

Všechny tyto změny v oknech s výstupy také podléhají ukládání a načítání nastavení (viz kapitola Ukládání nastavení), takže budou zachovány i po vypnutí a opětovném spuštění programu.