Nastavení klíčových slov

Na poslední záložce v okně nastavení je možné změnit si klíčová slova pseudokódu a přepnout mód, v němž program vyhodnocuje algoritmy (viz také kapitola Módy programu).

Nastavení klíčových slov

Seznam klíčových slov je zde uveden v tabulce o dvou sloupcích. V prvním z nich jsou uvedena ve znění originálního kódu převzatého z jazyka Pascal a ta jsou neměnná. V druhém sloupci jsou pak uvedena ve znění volitelného pseudokódu a dají se zde libovolně upravovat. Ve výchozím stavu jsou zde nastavena tak, jak jsou definována v jazykové verzi zvolené při prvním spuštění programu (viz kapitola První spuštění programu). I když byl později jazyk změněn, klíčových slov pseudokódu se to nijak nedotkne. Je zde však tlačítko Výchozí, na které stačí kliknout a klíčová slova pseudokódu se okamžitě obnoví do výchozí podoby definované pro aktuálně zvolený jazyk (stačí je mít zvolený v okně s nastavením, na záložce Editor, jeho použití předem není nutné).

Jak již bylo řečeno, klíčová slova pseudokódu pouze definují, jaká slova v algoritmu budou v tomto módu považována za klíčová, a to včetně určení jejich významu.

Klíčová slova se mohou skládat pouze ze znaků písmen, číslic či podtržítka („_“), nesmí začínat číslicí a každé z nich musí být jedinečné. Tyto náležitosti jsou při měnění těchto slov programem kontrolovány a změny je možné použit pouze v případě jejich dodržení.