Pole

V tomto okně jsou uvedeny veškeré hodnoty všech polí již definované v běžícím či proběhlém algoritmu. Z pochopitelných důvod zde však jsou zobrazeny pouze jednorozměrná a dvourozměrná pole, a hodnoty polí vícerozměrných se zde, ani nikde jinde, nezobrazují. Hodnoty jednotlivých buněk jsou zde zobrazovány v textovém formátu.

Okno s výstupy – Pole

Používá-li algoritmus více polí, jsou zde tato uvedena jako jednotlivé záložky nahoře, nad samotným přehledem hodnot zvoleného pole. Text v záložkách odpovídá názvu pole v algoritmu. Kliknutím myši na příslušnou záložku jsou tak vypsány hodnoty právě tohoto pole.

Indexy (souřadnice) jednotlivých hodnot jsou uvedeny v prvním modrém sloupci a řádku tabulky. První index hodnoty pole definovaný v algoritmu je zde tedy „číslem“ řádku a druhý pak „číslem“ sloupce. Hodnoty těchto indexů mohou samozřejmě být i na přeskáčku. U jednorozměrných polí (posloupností) má pak tato tabulka vždy pouze jeden sloupec.

Lze zde označovat celé bloky buněk (Shift + šipky či myš), tyto výběry pak klávesovou zkratkou Ctrl+C kopírovat do schránky a poté ji vložit do kteréhokoli textového či tabulkového editoru klávesami Ctrl+V. Označit celý řádek naráz lze kliknutím na příslušnou buňku jeho prvního modrého sloupce a označení celého sloupce probíhá obdobně, kliknutím na příslušnou buňku jeho prvního řádku. Sloupce lze navíc označovat hromadně s přidržením klávesy Shift či na přeskáčku s klávesou Ctrl. Označení všech hodnot naráz proběhne po stisku klávesové zkratky Ctrl+A.