Ovládání oken editoru

Okna s editorem jsou MDI, tedy „vnořená“ do okna hlavního a nemohou být vytažena mimo jeho plochu. Ve výchozím stavu jsou všechna maximalizována do plochy hlavního okna, díky čemuž ani nemusí být na první pohled patrné, že jich může být nad sebou více současně.

Ovládací tři ikonky (minimalizace , obnovení a zavřít ) aktuálního okna se v případě, že je okno maximalizováno, nacházejí v pravém horním rohu, na stejné úrovni jako hlavní menu. Je-li okno minimalizováno či obnoveno (v normálním stavu), jsou tyto ikony standardně v jeho pravém horním rohu, případně je lze také nalézt v menu OknaAktuální okno.

Pokud některé z oken zasahuje mimo oblast hlavního okna, objeví se v hlavním okně posuvník, který umožní posunout aktuální pohled i na tuto skrytou část podokna. Minimalizovaná okna jsou umístěna ve spodní části plochy hlavního okna a jsou postupně řazena vedle sebe.

Volitelné nastavení menu

Úplný seznam všech oken se nachází v poslední části menu Okna, kde je vždy zaškrtnuto právě to aktuální a kliknutím na kterékoli z nich se na něj lze snadno přepnout.

Během krokování či běhu algoritmu je možnost přepínání se mezi okny vypnuta a aktivní zůstává vždy pouze to okno, jehož algoritmus byl spuštěn. Po skončení programu je tato možnost opět obnovena.

V menu Okna se též nacházejí tři možnosti, jak všechna okna s editory automaticky uspořádat na ploše. Jde o kaskádu čili uspořádání sestupně nad sebe, o uspořádání vodorovně nad sebe a horizontálně vedle sebe . Tyto volby fungují korektně pouze tehdy, dovoluje-li to počet oken a velikost plochy.

Pokud je aktuální okno s editorem maximalizováno, je název v něm editovaného algoritmu uveden v záhlaví hlavního okna v hranaté závorce (hned za názvem programu Algoritmy v aktuálním jazyce). Není-li toto okno maximalizováno, pak je název algoritmu uveden přímo v jeho záhlaví, které je v tomto stavu již viditelné.