Módy programu

Program Algoritmy podporuje dva módy pro jejich spouštění. Tyto módy se týkají pouze jazyka, v němž jsou zpracovávána klíčová slova. Jedná se o tyto módy:

 • Volitelný pseudokód
 • Originální kód
 •  

  Originální kód přejímá názvy klíčových slov z jazyka Pascal, kdežto u volitelného pseudokódu lze tato klíčová slova libovolně definovat (viz kapitola Nastavení klíčových slov). Pro každou jazykovou verzi programu Algoritmy jsou definovány výchozí názvy klíčových slov pro volitelný pseudokód. Výchozí mód programu je volitelný pseudokód.

  Mezi oběma módy se dá libovolně přepínat v menu NástrojeMód, kliknutím (a zaškrtnutím) požadovaného módu. Touto změnou se v algoritmu nic nezmění, pouze budou za klíčová slova považována jiná slova než doposud.

  V témže menu se též nachází funkce Převést pseudokód na kód či Převést kód na pseudokód, záleží na tom, který mód je právě používán (vždy se převádí z aktuálního do toho druhého). Tento příkaz bez dalšího upozornění převede veškerá klíčová slova aktuálního módu v algoritmu, která nalezne, na klíčová slova módu druhého, do něhož se posléze přepne.

  Lze tak algoritmus napsaný v libovolném jazyce kdykoli automaticky převést do originálního a všude univerzálního kódu a z něho pak třeba do kteréhokoli jiného jazyka. Každý uživatel si díky tomu může psát algoritmy v jemu srozumitelné formě a poté je bez problému převést do formy srozumitelné jinému uživateli, ve které mu je může předat, ať již oba užívají jakýkoli jazyk. Tento fakt vychází z předpokladu, že samostatná struktura algoritmů, nehledě na jazyk klíčových slov, je mezinárodní a všude stejná.