Proměnné

Zde se nachází kompletní seznam proměnných, které již v běžícím (či již proběhlém) algoritmu byly definovány. Tento seznam je rozdělen do dvou sloupců, přičemž v prvním z nich je název proměnné a v druhém její současná hodnota, neboť ta se v různých krocích algoritmu může měnit.

Okno s výstupy – Proměnné

Pořadí proměnných je ve výchozím stavu shodné s pořadím, v jakém byly proměnné v algoritmu definovány. Je však možné tento seznam seřadit i podle hodnot v obou sloupcích a to kliknutím na záhlaví některého z nich. Šipečka, která se za názvem sloupce objeví, naznačuje směr řazení. Při opětovném klinutí na záhlaví již řazeného sloupce se totiž směr řazení obrátí (přepíná se mezi vzestupným a sestupným řazením). Hodnoty v obou sloupcích jsou však brány jako textové a podle toho i řazeny, takže pokud se ve sloupci Hodnota nacházejí pouze číselné hodnoty, i tak jsou řazeny pouze jako text po jednotlivých znacích. Řazení lze vypnout, klikne-li se myší na záhlaví sloupce, podle jehož hodnot se právě řadí, se současným stiskem klávesy Ctrl .

Pořadí sloupců je také libovolně měnitelné. Stačí myší jeden ze sloupců uchopit, přetáhnout jej na požadovanou pozici a pustit.

Změna pořadí sloupců

Šířku sloupců lze také libovolně měnit. Stačí myší najet na pravý okraj záhlaví příslušného sloupce, uchopit jej a tažením roztáhnout sloupec do požadované velikosti. Při dvojím kliknutí myší na pravý okraj záhlaví sloupce tento přizpůsobí automaticky svou šířku nejdelšímu textu ve všech svých řádcích.

V obou sloupcích lze též velmi snadno vyhledávat, což se může při větším počtu proměnných docela hodit. Stačí se přepnout do tohoto okna, zvolit sloupec, v němž má být vyhledáváno (je to ten u něhož má ukazatel aktuálního řádku bílé pozadí s pouze tečkovaným orámováním) a začít psát. Ukazatel aktuálního řádku je okamžitě přesunut na řádek, jehož obsah v patřičném sloupci začíná psaným textem.

Libovolnou hodnotu z tohoto seznamu lze též zkopírovat do schránky, a sice označením příslušného řádku a stiskem kláves Ctrl+C a poté ji vložit do kteréhokoli textového či tabulkového editoru klávesami Ctrl+V.