Kontrola syntaxe

Kontrola syntaxe se spouští příkazem Zkontrolovat v menu Spustit, či klávesovou zkratkou Ctrl+F9. Při jejím průběhu se indikátor ve stavovém řádku zbarví purpurově .

Tato kontrola se pokouší v kódu algoritmu najít základní chyby. Jde především o chybějící středníky, neukončené bloky, neznámé výrazy a podobně. V případě nalezení nějaké takovéto chyby v algoritmu je tato skutečnost vypsána v okně s výstupy Chyby (viz kapitola Chyby) a kontrola je ukončena jako neúspěšná.

Pokud nejsou žádné syntaktické chyby v algoritmu nalezeny a kontrola jej celý úspěšně projde, identifikuje veškeré řádky kódu, na kterých se nachází nějaký příkaz. Tyto řádky jsou v editoru označeny ikonou malého puntíku po levé straně (před číslem řádku). Takto je algoritmus připraven ke spuštění, až do doby, kdy v něm nastane jakákoli změna (stačí kamkoli přidat či umazat třeba mezeru). Pak tyto ikonky zmizí až do proběhnutí další úspěšné kontroly.