Prostředí programu

Program Algoritmy je tvořen hlavním oknem programu, které seskupuje MDI podokna s editory kódu algoritmu, dále pak plovoucími okny s výstupy programu a hlavním menu programu. V následujících podkapitolách si probereme základní zacházení s těmito prvky. Veškeré toto ovládání je intuitivní a podléhá nepsaným mezinárodním standardům pro práci s aplikacemi v prostředí Microsoft Windows.