Hlavní okno programu

Hlavní okno programu je nadřazené všem ostatním oknům aplikace.

Hlavní okno programu

Je možné jej libovolně posouvat po obrazovce, či měnit jeho velikost a v něm ukotvená podokna se tomu automaticky přizpůsobí.

Úplně ve spodní části hlavního okna se nachází stavový řádek. Kromě toho, že tažením myši za jeho pravý dolní roh je možné měnit velikost hlavního okna, obsahuje i několik dalších částí.

V první z nich (zleva) je ikonka barevného indikátoru stavu programu. Ta může mít několik barev. Šedivá znamená, že program algoritmu je vypnut, purpurová , že program algoritmu je právě kontrolován, zelená , že program je spuštěn a běží a červená , že program je spuštěn, ale čeká na jeho určitém kroku (řádku), je tady pozastaven.

V další části stavového řádku (druhé zleva) je pak zobrazena pozice editačního kurzoru v aktuálním okně s editorem ve formátu řádek : sloupec. Třetí část je pak buď prázdná, nebo v ní je uvedeno, že kód v aktuálním okně s editorem byl uživatelem od posledního uložení změněn. Nejdelší třetí část stavového řádku je pak vyhrazena nápovědným textům, které se zde zobrazí vždy po najetí myši nad určitý objekt mající tuto vlastnost (např. ikony panelů nástrojů).

V poslední čtyřdílné části jsou pak indikátory stisknutých voleb na klávesnici, které ovlivňují psaní textu – kódu algoritmu. Jde o CAPS – Caps Lock (velká písmena), NUM – Num Lock (zapnutí číselné části klávesnice), SCRL – Scroll Lock a INS – Insert (přepis textu).