Automatické formátování kódu

Tato funkce je dostupná pod příkazem Naformátovat kód v menu Nástroje. Po jejím spuštění je uživatel nejprve dotázán, přeje-li si skutečně tuto funkci na aktuální algoritmus aplikovat a varování, že pouze validní kód bude naformátován správně. Z tohoto důvodu je také dobré nejprve provést kontrolu syntaxe kódu (viz kapitola Kontrola syntaxe), která v tomto případě neprobíhá automaticky.

Pokud uživatel odsouhlasí použití funkce automatického formátování kódu, je aktuální algoritmus naformátován dle pravidel popsaných v kapitole Správné formátování kódu.

V některých případech však tento striktní formát nemusí být tím nejvhodnějším a záleží spíše na vkusu a zvyku uživatele, jaký formát kódu algoritmu je pro něj nejpřehlednější. Nicméně této funkce lze velmi dobře využít u nijak či skutečně nepřehledně naformátovaných algoritmů.