Práce se souborem

Za soubory jsou v tomto případě považovány samostatné textové soubory na disku obsahující kódy algoritmů spustitelné v programu Algoritmy. Takovéto soubory mají výchozí koncovku .alg. Vzhledem k jejich textové povaze není podmínkou, aby byly vytvořeny a napsány přímo v programu Algoritmy.

V programu lze zakládat nové soubory s algoritmy a otevírat již existující . Byl-li aktuální algoritmus otevřený či založený v programu Algoritmy zde změněn, je možné jej uložit do stávajícího souboru. Pokud algoritmus doposud nebyl nikdy uložen, zachová se volba Uložit stejně jako volba Uložit jako , a sice nabídne uživateli pomocí standardního dialogu možnost zvolit cílový soubor, do něhož bude algoritmus uložen.

Program Algoritmy si také eviduje, kterých posledních devět souborů bylo otevřených či uložených, a jejich názvy jsou pak seřazeny v menu SouborOtevřít poslední nebo pod šipečkou vedle ikonky Otevřít v panelu nástrojů. Kliknutím na kterýkoli ze souborů v seznamu se tento rovnou otevře.

Soubor s algoritmem je vždy otevřen do nového podokna s editorem. Stejně tak tomu je i v případě založení souboru nového.