Stop-značky

V editoru algoritmů je také možné definovat takzvané stop-značky. Jde v podstatě o značení řádků, na kterých uživatel chce, aby se běžící algoritmus pozastavil.

Tyto stop-značky se přidávají příkazem Přidat / odebrat stop-značku v menu Spustit, či klávesovou zkratkou F5. Stop-značka je tak přidána vždy na aktuální řádek. Pokud na něm již je, je naopak odstraněna. Další možností přidávání a rušení stop-značek je najet kurzorem myši nad šedivý prostor vlevo vedle řádku (na číslo onoho řádku) jemuž chceme změnit statut stop-značky a kliknout.

Stop-značku lze sice přiřadit kterémukoli řádku, avšak pouze u těch, na nichž se nachází funkční příkaz mají smysl . Řádky, na nichž funkční příkaz není , nebudou při běhu algoritmu dále řešeny a tudíž se na nich ani běh nemůže zastavit.

Stop-značky