Vyhledávání a nahrazování

V rámci jednoho editoru lze také vyhledávat a nahrazovat určité znaky či slova. Všechny tyto funkce je možno najít v menu Úpravy.

Vyhledávání

Vyhledávání slouží k rychlému nalezení požadovaného textu. Pomocí příkazu v menu či stisknutím klávesové zkratky Ctrl+F se otevře standardní dialogové okno pro vyhledávání.

Vyhledávání

Zde se zadá hledaný text a parametry vyhledávání a kliknutím na tlačítko Najít další se vyhledá požadovaný text, který je nejbližší následující (či předchozí, záleží na volbě směru vyhledávání) od aktuální pozice kurzoru a ten se označí. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se najde další atd. až dokud nebude nalezen poslední takový text v algoritmu, pak se již pozice kurzoru nemění.

Po uzavření vyhledávacího dialogu si však program hledaný text pamatuje i na dále a je možné jeho opakované vyhledávání oběma směry bez nutnosti dialog znovu otevírat. Lze tak učinit přes menu Úpravy příkazy Najít další či Najít předchozí nebo pomocí klávesových zkratek F3 (hledání dopředu) a Shift+F3 (hledání dozadu).

Nahrazování

Je-li možné určitý text v editoru najít, pak je také samozřejmě možné jej nechat automaticky nahradit za jiný. K tomu slouží funkce Nahradit (Ctrl+R). Po jejím zvolení se opět otevře dialogové okno, které má však navíc parametr Nahradit.

Nahrazování

Zde ze zadá hledaný text, dále pak text, kterým má být tento nahrazen a parametry vyhledávání. Poté již stačí jen použít správné tlačítko. První z nich, Najít další, pouze nalezne nejbližší následující hledaný text od aktuální pozice kurzoru (shodné s funkcí vyhledávání). Tlačítko Nahradit vykoná to samé, avšak nalezený text rovnou nahradí novým. a konečně tlačítko Nahradit vše vyhledá a nahradí všechny hledané texty požadovanými, nacházející se za aktuální pozicí kurzoru. Chce-li uživatel tedy nahradit absolutně vše, musí před použitím této funkce přesunout kurzor na první znak prvního řádku v editoru.