Nástroje

Program Algoritmy také disponuje několika nástroji, které poskytují další funkce při práci s algoritmy. O nich pojednává tato kapitola.