Nastavení programu

Prostředí programu Algoritmy si může každý uživatel libovolně nastavit dle svých představ. Nastavit lze barvy, písmo, jazyk, klíčová slova apod. Většina všech těchto nastavení probíhá v modálním okně, které je dostupné v menu Nástroje jako Nastavení.