Ukládání nastavení

Veškeré nastavení programu provedené v okně nastavení, ale i to týkající se uživatelské úpravy a rozmístění menu, panelů nástrojů, oken s výstupy, volby módu atd. je programem Algoritmy automaticky ukládáno při jeho vypínání, a to do souboru settings.dat, který je umístěn do stejného adresáře jako samotný program. Při dalším spuštění programu jsou pak veškerá nastavení z tohoto souboru zase načtena a aplikována na prostředí, takže to vypadá přesně tak, jako když jej uživatel předtím opouštěl.

Tento soubor lze samozřejmě zálohovat nebo libovolně přenášet (kopírovat) s programem či zvlášť na různá místa jeho užití.

Pokud se z nějakého důvodu chce uživatel vrátit k původnímu nastavení programu, je zde funkce Obnovit výchozí nastavení nacházející se v menu Nástroje. Tato funkce v podstatě smaže soubor settings.dat a zajistí, aby program při svém následujícím vypnutí neukládal aktuální nastavení. Díky tomu bude program při jeho dalším spuštění vypadat tak, jako když byl spouštěn poprvé (viz 3.3 První spuštění programu).