Seznam možných chybových hlášení

ČísloChybové hlášení
0Není zadán žádný algoritmus
1Algoritmus musí začínat klíčovým slovem "začátek" a končit "konec"
2Chybí operátor nebo středník
3Proměnná "X" není v tuto chvíli definována
4";" nesmí předcházet klíčovému slovu "jinak"'
5Blok není uzavřen - ke klíčovému slovu "začátek" neexistuje odpovídající "konec"
6Bylo očekáváno "X" ale bylo nalezeno "Y"
7Závorka není uzavřena - k "(" schází odpovídající ")"
8Neznámý příkaz: "X"
9Chyba při vyhodnocování výrazu: X
10Prázdné závorky "()"
11Byla očekávána celočíselná hodnota
12Hodnota pole "X" se souřadnicemi [x, y] není v tuto chvíli definována
13Došla paměť
14Neznámá chyba
15Chybí hodnota nebo výraz
16Hledané slovo "X" nebylo nalezeno
17Byl očekáván název proměnné, ale bylo nalezeno "X"
18"X" je rezervované slovo
19Znak na pozici "X" neexistuje
20Znak v textovém řetězci lze nahradit pouze jiným znakem
21Byly očekávány číselné hodnoty (X)
22Neuzavřený textový řetězec