Spuštění algoritmu

Spuštění algoritmu se provádí příkazem Spustit v menu Spustit, či klávesovou zkratkou F9. Při běhu algoritmu se indikátor ve stavovém řádku zbarví zeleně .

Funkce spustit ještě před samotným spuštěním provede kontrolu syntaxe (nebyla-li již provedena) a pokračuje pouze je-li tato úspěšná.

Po spuštění je rychle proveden kód algoritmu, přičemž jsou veškeré změny v hodnotách proměnných, polí či výstupy okamžitě zohledňovány v oknech s výstupy z programu (viz kapitola Okna s výstupy) po celý průběh algoritmu. V případě, že při vykonávání algoritmu dojde k nějaké chybě, je běh algoritmu zastaven a chyba vypsána v okně s výstupy Chyby (viz kapitola Chyby).

Narazí-li algoritmus při svém běhu na nějaký řádek se stop-značkou , běh algoritmu je před vykonáním příkazu na tomto řádku pozastaven, nikoli však ukončen. V tom případě je možné pokračovat opětovným spuštěním algoritmu (běh pokračuje tam, kde byl pozastaven), posunutím pouze o jeden příkaz (řádek) či běh algoritmu zcela ukončit .