Ovládání editoru

Hlavní okno programu pod sebou může mít více podoken s editory. Ovládání oken jako takových je popsáno v kapitole Ovládání oken editoru. Nyní si přiblížíme možnosti psaní kódu algoritmu v editoru, který se nachází uvnitř těchto podoken.