Přerušení běhu programu

Běh spuštěného algoritmu lze kdykoli ukončit příkazem Přerušit v menu Spustit, či klávesovou zkratkou Ctrl+F2. To lze provést jak u algoritmu přímo běžícího (například v nějakém dlouhém cyklu), tak i u algoritmu pozastaveného. Je-li algoritmus vypnut, indikátor ve stavovém řádku má šedou barvu .